The only kind of writing is rewriting: Derfor har Ernest Hemingway en vigtig pointe

Ingen professionelle skribenter skriver den perfekte tekst, artikel eller tale i første forsøg. Gode tekster skrives, de omskrives og justeres til. Skrivning er en proces, der i princippet kan fortsætte i det uendelige. Det er en indsigt, som Ernest Hemingway også kom frem til i sit forfatterskab. Som han siger: ”The only kind of writing is rewriting”.

Når der arbejdes med professionel tekstproduktion, er det et vilkår, at der rettes og justeres til. Teksten brydes op, afsnit rykkes, og overskrifter skabes og genskabes i en lind strøm. Det er en ren myte, hvis du tror, at teksterne flyver ud af ærmet på forfattere, tekstforfattere, taleskrivere og journalister.

Der er ingen tvivl om, at professionelle skribenter skriver hurtigt, men de producerer typisk også langt mere tekst, end hvad de har brug for. De har lært sig at skære unødvendig tekst fra – og kun bibeholde det, der giver mening ud fra et modtagersynspunkt. Derudover retter professionelle skribenter langt mere i tekster, end andre gør. De er simpelthen langt bedre til forstå vilkårene for god tekstproduktion. Teksten bliver for dem en proces, der hele tiden kræver et kritisk blik efterfulgt at et kritisk genblik.

Empiriske studier foretaget af blandt andet Hayes og Flower (1986) har da også dokumenteret, at det der overordnet adskiller professionelle skribenter fra andre professioner, ganske enkelt er evnen til at bryde tekst op, justere og rette til.

”Skilled writers are better at detecting problems in their text, diagnosing the problems and putting them right.” (Getting published: A guide for Lecturers and Researchers af Jerry Wellington)

Inddel din skriveproces i faser

Uanset om du skal skrive en artikel, et blogindlæg eller en tale, så gælder de samme principper for skrivningen. Det handler om at anskue tekst som en proces, der består af flere faser, du som skribent kan zappe rundt imellem.

Kreativitetsfasen:

I kreativitetsfasen slipper du alle tøjler fri og overgiver dig til din indre stemme. I denne fase skriver du, lige hvad der falder dig ind – helt uden omtanke på struktur og grammatiske detaljer. Den kreative fase er den professionelle skribents legeplads. Det er her, hun eller han giver sig hen til, når der skal produceres meget tekst på relativt kort tid. Når du er i den kreative skrivefase, bør du derfor helt ignorere, det vi kalder tekststruktur og grammatik – og vente med at zappe ind i faserne til et senere tidspunkt.

Struktureringsfasen:

I struktureringsfasen skal du begynde at tænke over, hvordan du får skabt en rød tråd i din tekst. Du skal finde et tema, en metafor eller billede, der binder hele din tekst sammen og så strukturere teksten omkring det. Det betyder, at du nu skal til at flytte rundt på den tekst, du allerede har skrevet, da den helt sikkert ikke vil være skrevet systematisk, hvis du vel at mærke har givet kreativiteten friløb.

Udsmykningsfasen:

Her begynder du at kigge på sproget – hvordan spiller det? Er der ord, der skal erstattes af andre? Kommaer, der står forkert? Stave- eller endelsesfejl? Nu må du lege korrekturlæser og være kritisk overfor alle grammatiske forhold, men hvis du er utrænet skribent, bør du vente med at tænke i korrekt sprog før til sidst, da du kan risikere at spænde ben for din kreativitet, hvis du hele tiden skal overveje, om det, du skriver, også lyder godt.

Professionelle skribenter zapper rundt imellem faserne

For professionelle skribenter er faserne sjældent så afgrænsede, da de typisk helt ubevidst og ubesværet navigerer imellem dem. Årsagen til at det kan give mening at opdele det meget stringent, når man er uøvet skribent, er for ikke at destruere den kreative skriveproces. Mange uøvede skribenter klager over skriveblokering, der strengt taget kun eksisterer, hvis du er for hård en dommer ved dine egne tekster. Hvis du dømmer dig selv allerede, inden du går i gang, vil det være svært overhovedet at bevæge sig ind i den kreative fase.


Brug for hjælp til din næste tale? Kontakt Trine i dag: