Sådan forbedrer du din troværdighed som leder

Troværdig lederskab

Er du i tvivl om, hvor godt du egentlig brænder igennem over for dine medarbejdere? Med lidt grundlæggende retorikforståelse kan du let skabe et troværdigt lederskab i øjenhøjde med dine medarbejdere.

Målet for enhver leder er selvfølgelig at legitimere sit ledelsesgrundlag. Og dermed hele tiden sørge for at bevare en høj grad af troværdighed. Derfor er det selvfølgelig afgørende, at du kontinuerligt arbejder med din troværdighed, så du ikke ender med at nedbryde det etos, du allerede har opbygget.

Troværdighed under konstant forhandling

Når du kommunikerer med dine medarbejdere, vil du altid indtræde med en vis portion troværdighed. Retorikprofessor James C. McCroskey taler i den sammenhæng om, at vores troværdighed hele tiden er til forhandling. Din troværdighed påvirkes hver eneste gang, du træder ind i en ny kommunikationssituation. I sin terminologi anvender McCroskey begreberne initial og terminal etos om netop denne forhandlingssituation.

Troværdighed bør altså ikke anses for noget statisk, der er skrevet i sten, men derimod noget du hele tiden forhandler med dine medarbejdere. For når du træder op foran dem, vil du medbringe en initial etos, som efter kommunikationssituationen vil lede til en terminal etos. Alt efter hvor stort et overskud, du har demonstreret, vil din terminale etos være enten status quo, dalet eller opjusteret. Du vil dermed gå til næste talesituation med en ny initial etos.

Brug tid på at aflæse situationen

God kommunikation bør altid være afstemt i forhold til den situation, du står i. Hvad der virker godt i én sammenhæng, kan have katastrofale konsekvenser i en anden. Skal din arbejdsplads eller afdeling fyre en masse medarbejdere, kræver det selvfølgelig, at du sætter dig ind i, hvordan medarbejderne reagerer på den besked. Hvad forventer de af dig? Du bør på bedst mulig vis imødekomme medarbejderne. Det er helt afgørende for, om dine budskaber vækker genklang, at du formår at italesætte de forventninger, medarbejderne har til dig som leder.

Modtager- eller afsenderkommunikation?

Du bør derfor have et skarpt blik for, hvordan du kan imødekomme dine medarbejdere. Særligt hvis den kommunikation, du skal levere, er meget afsenderorienteret. For det er klart, at du som leder vil skulle aflevere nogle beskeder til medarbejderne, der ikke altid er lige populære.

Det er jo indlysende en lettere opgave at annoncere bonusser end at varsle fyringer. Men selv når din kommunikation er meget afsenderorienteret, kan du stadigvæk med fordel demonstrere med ord, at du sympatiserer med medarbejderne – og at du forstår deres bekymringer. Jo mere empati, du kan udvise, jo højere vil du score på den ene af de parametre, vi måler troværdighed på – nemlig vores velvilje.

Arbejd hele tiden med din troværdig

Hvis du gerne vil være en troværdig leder, så kommer du ikke uden om at tænke i Aristoteles’ tre etosdyder: Kompetence (Phronesis), moral (arete) og velvilje (eunoia). Når du kommunikerer mundtligt, så sørg hele tiden for, at dine argumenter og din appel er balanceret imellem de tre etosdyder. Det er den måde, hvorpå du vinder størst genklang hos dine medarbejdere.

Det handler derfor hele tiden om at have blikket for, hvad dine medarbejdere forventer at høre fra din mund. Dermed ikke sagt, at du altid skal please, men derimod have et blik for, at vi som mennesker er mest lydhøre over for mennesker, vi finder troværdige. Det viser alle empiriske studier.

Har du brug for at få analyseret din kommunikative tilstedeværelse, så må du endelig hive fat i mig. Jeg er sikker på, at vi sammen kan vi løfte din kommunikation til nye højder.


Brug for hjælp til din næste tale? Kontakt Trine i dag: