Vil du skrive en sjov tale? Her er dine udfordringer

Langt de fleste mennesker drømmer om at holde en sjov tale, der får folk til at grine. Men selvom det kan virke let, så er det utroligt vanskeligt at være sjov uden at træde nogle over tæerne.

Humor er svært. Især dansk humor, fordi den ofte er knyttet til både ironi og sarkasme. Grunden til, at det er svært, er fordi, at både ironien og sarkasmen har det med at underholde nogle, men frastøde andre.
At humor er ret komplekst, er for nyligt blevet underbygget i en australsk undersøgelse, der konkluderer, at der ikke bare findes én, men faktisk flere former for humoristisk sans.

I psykologien er det almindeligt kendt, at menneskelig latter har to grundlæggende funktioner. Både en indre og en ydre funktion.

Latter kan udløses af en angstreaktion

Vores menneskelige hjerne har stadig områder, der er relativt primitive. Og når vi indimellem udsættes for angst, kan latter være en forløsning, der opstår spontant, når vores klogere del af hjernen indser, at der alligevel ikke er fare på færde.
Det er derfor helt almindeligt, at latter har en indre funktion, hvor latteren bruges som forløsning af en ophobet angsttilstand.
Rigtig mange jokes er netop designet til at fremprovokere denne forløsende angstreaktion. En standupper vil typisk opbygge en konflikt imellem et ’os’ og et ’dem’. Herved vil der blive opbygget en lille angstreaktion hos publikum, og resultatet er, at publikum vil grine. Latteren vil dog først optræde, når vores forstand bliver bevidst om, at joken alligevel er uskyldig.

Du kan grine af eller med nogen

Fra naturens side er vi udstyret med evnen til at grine. Og når det kommer til den ydre funktion af latteren, så er den tæt forbundet med vores sociale liv.
Måske kender du allerede udtrykket at grine med eller af nogen. Latter kan altså både styrke et fællesskab, hvis vi griner af det samme. Men hvis et større fællesskab griner af et mindre fællesskab, vil latteren derimod splitte det store fællesskab.
Når vi nedgør nogle. Det kan være enkelte individer eller grupper i samfundet, så griner vi altså af nogle. De fleste kender sikkert følelsen, hvis man havner i en situation, hvor andre griner af én, fordi man har dummet sig.

Positiv eller negativ latter

Den australske undersøgelse viste også, at der blev grint stort set lige meget, når de 318 testpersoner blev udsat for situationer, hvor de grinte med eller af andre.
Forskerholdet valgte at kalde det positiv latter, når man griner sammen med andre – og negativ latter, når man griner af andre, og dermed ekskluderer andre fra det store fællesskab.

Hvis du drømmer om at holde en sjov tale, kan det altså være en god strategi at overveje, hvordan du gerne vil opfattes og hvilken type humor, du derfor vil benytte dig af. Det kan ende med at folk griner, men ikke af den grund, du ønsker.

Fire typer humoristisk sans

Resultaterne fra forskningen viste noget overraskende, at mennesker kan inddeles i fire grupper, når det kommer til vores humoristiske sans.

Det var ikke nødvendigvis de samme mennesker, der grinte af den positive latter og den negative. Det resultat fik forskerholdet til at identificere fire typer af humoristisk sans:
Gruppe 1: Dem, der hverken har positiv eller negativ humor.
Gruppe 2: Dem, der både har positiv og negativ humor.
Gruppe 3: Dem, der har positiv humor, men ikke negativ humor. Og dermed griner med og ikke af andre.
Gruppe 4: Dem, der har negativ humor, men ikke positiv humor. Og dermed kun griner, når individer eller grupper gøres til grin.

Svært at ramme alle med en type humor

Som resultatet indikerer, kan det være meget vanskeligt at skabe et scenarie, hvor man får alle til at grine samtidigt, da vi mennesker ikke griner af det samme.
Forskerholdet kunne dog ved hjælp af et supplerende spørgeskema måle på de 318 forsøgspersoners personlighed. Dermed kunne det identificeres, hvilke karaktertræk de fire humortyper havde. Det viste sig, at de mennesker, der foretrækker den negative humor, typisk er mindre venlige overfor andre og sjældent er plaget af samvittighedskvaler. De er typisk mere nervøse end andre grupper.
De mennesker, der, i forsøget, havde positiv humor var til gengæld meget selvsikre og udadvendte. De var som typer meget åbne, når man sammenlignede dem med de øvrige grupper.

Hvem skal grine af dig?

Inden du begiver dig i kast med at skrive en sjov tale, er det vigtig at forholde sig til, hvem du vil have til at grine og ikke mindst hvorfor? Latter kan altså sjældent samle et helt selskab. Men hvis du alligevel gerne vil underholde, så er der er nok ikke den store tvivl om, at du kommer længst ved at benytte den positive latter, fordi den som sagt ikke ender med at støde nogen fra dig. Og på den måde vil du opnå langt mere sympati hos andre, end hvis du begiver dig ud i at benytte negativ humor.

Kilde: Videnskab.dk


Brug for hjælp til din næste tale? Kontakt Trine i dag:

    1 svar

    Trackbacks & Pingbacks

    1. […] talen er pakket ind i humor og sarkasme, og den passer dermed perfekt til formatet. Sofie Linde taler aldrig som et offer, men […]

    Kommentarer er lukkede.