Dronningens fødselsdagstale: Det kan vi lære af den

For anden gang inden for blot få uger har Hendes Majestæt Dronningen holdt en tale til nationen. Denne gang var anledningen umiddelbart mere festlig, end sidste gang dronningen gik på skærmen.

Dronningen Margrethe valgte noget utraditionelt at holde en 80-års fødselsdagstale som et svar på den sociale afstand, Coronakrisen har medført. Klokken 19.00 den 16. april gik Dronning Margrethe på skærmen på både DR1 og TV2 for at holde en takketale i anledning af sin 80-års fødselsdag. Coronakrisen gjorde det ikke muligt for danskerne at hylde deres dronning på normal vis. Derfor valgte Dronning Margrethe at hoppe ind i de danske stuer i stedet for.

På overfladen mindede ordlyden i talen om en takketale, men den var alt andet end traditionel. For selvom dronningen udtrykte stor taknemlighed, så rummede talen også et klart, indforstået budskab, som ikke var til at tage fejl af. Takketalen havde det grundlæggende formål at appellere til danskerne om at forsætte linjen med at udvise social ansvarlighed ved at holde afstand.

Dronningen og statsministeren i fælles front

Lige siden Coronakrisens spæde start har Dronning Margrethe og statsminister Mette Frederiksen dannet et tæt parløb omkring deres krisekommunikation til den danske befolkning.

Derfor står Dronning Margrethe på samme vis som statsminister Mette Frederiksen overfor den retoriske situation, at de skal appellere til danskerne om at fortsætte med at udvise ansvarlighed ved at bevare den sociale afstand til hinanden.

I sin forrige tale påtog Dronning Margrethe sig en enormt opdragende rolle, hvorimod tonen i fødselsdagstalen er langt mere anerkendende og i øjenhøjde med danskerne.

Dronningen Margrethe etablerer et fællesskab med befolkningen

Dronningen indleder sin tale med etablere et fællesskab med den danske befolkning, hvor hun aktivt forsøger at skabe et ’os’. Dronning Margrethe beretter om de danske traditioner, der er forbundet med fødselsdage og det sociale samvær, som tidligere har været en selvfølge for langt de fleste danskere, men som ikke længere er en selvfølge.

”At fejre fødselsdag er en dyb og rodfæstet tradition i Danmark. Vi fejrer den forskelligt, men for de fleste skal det helst være sammen med familie og venner. […] Sådan har det ikke været i år.” (Citat af Dronning Margrethe)

Dronningen italesætter her, hvordan hun ligesom resten af befolkningen må gå på kompromis på sin fødselsdag. Og hun må præcis som resten af befolkningen udvise samfundssind.
Faktisk går dronningen så langt som at fremhæve, hvor mindeværdig hendes fødselsdag i virkeligheden vil ende med at blive.

”I tilbageblikket vil jeg huske min 80-års fødselsdag som noget helt for sig, én af de mest mindeværdige. Også her har det vist sig, at når krisen rammer os, kan vi og vil vi forenes i fællesskabet – sammen, men på afstand.” (Citat af Dronning Margrethe)

Så selvom Dronning Margrethe også takker for den store opmærksomhed på sin fødselsdag, så gør hun, hvad hun kan for at beskrive, at alle danskere er i samme båd. Alle danskere må lide afsavn. Hvad end man er dronning eller ej. I modsætning til sin første tale til nationen, anvender fødselsdagstalen en langt mindre moraliserende tone.

”Vi oplever en usikker tid; men vi ser også, at alle gør sig umage for at stå krisen igennem og efterleve myndighedernes anvisninger – det gælder både børn og voksne.” (Citat Dronning Margrethe)

Dronning Margrethe benyttede netop en løftet pegefinger i sin første tale til nationen med stærk følelsesappel.

I sin fødselsdagstale har talen fået omvendt fortegn. Nu anerkender dronningen de afsavn, befolkningen har lidt og anerkender, at alle har gjort sig umage.

Men selvom tonen har ændret sig i de to taler, så er budskabet forsat det samme. Den danske befolkning skal fortsætte med at holde afstand og fortsætte med at tage situationen alvorligt.

Dronningen løfter blikket

Dronningen gør, som enhver dygtig lejlighedstaler bør gøre, nemlig at løfte blikket fra den konkrete krise. I sin takketale evner hun faktisk at fremhæve de fordele, der er kommet ud af krisen. At vi er blevet gode til at etablere nye fællesskaber og tænke kreativt i processen.

”Men krisen har også lært os noget om os selv, som vi kan være stolte af. […]. Gåpåmod og nye idéer spirer frem, og vi ser nye måder at arbejde og at være sammen på. Vi har vist, at vi kerer os om hinanden, og at egoismen har trange kår. Vi har mærket, at fraværet af det nære samvær – og af et kram – betyder mere, end vi havde forestillet os.” (Citat Dronning Margrethe)

Dermed får Dronning Margrethe vist sig som den lederskikkelse, den danske befolkning trygt kan følge. Hun viser vejen. Dels ved selv at lide afsavn på sin fødselsdag, men også ved at fremhæve, de konkrete gevinster som en krise som Corona fører med sig.

Har du behov for hjælp til at forstå en retorisk situation? Eller står du overfor at skulle holde dit livs tale? Jeg sidder klar til at hjælpe dig med at skrive din næste tale.


Brug for hjælp til din næste tale? Kontakt Trine i dag: