Dronningens nytårstale 2022: Læst med retoriske briller

Nytårstale

Dronningens nytårstale bød i 2022 ikke på de store overraskelser rent retorisk. Det blev kun til en enkelt, hvor dronningen åbnede op for konflikten med prins Joachim og prinsesse Marie. Ellers bevægede dronningens tale sig helt grundlæggende inden for de forventninger, der traditionelt knytter sig til genren.

Selvom mange kommentatorer udtrykte stor overraskelse over, hvor åbenhjertigt dronningen omtalte sine uoverensstemmelser med prins Joachim og prinsesse Marie, så var det rent retorisk set en nødvendig italesættelse. Vi har sjældent set Dronning Margrethe så privat. Det er ellers normalt, at dronningen omtaler sin familie, men kun som officielle repræsentanter for kongehuset. Så hvorfor ser vi denne private drejning i dronningens nytårstale? Forklaringen skal nok findes i, at det simpelthen ville støje mere at ignorere konflikten i kongehuset frem for at forsøge at tale den ned.

Dronningen forholder sig henimod slutningen af talen helt eksplicit til kongehusets mest påtrængende problem, som helt åbenlyst har været prins Joachims offentlige frustrationer.

”Jeg omfatter hele min familie med stor kærlighed til alle tider. Vanskeligheder og uenighed kan opstå i enhver familie, også i min. Det har hele landet været vidne til.

At forholdet til prins Joachim og prinsesse Marie er løbet ind i vanskeligheder, gør mig ondt.

Vi har nu haft en tid med mere ro og eftertanke, og jeg er sikker på, at familien sammen kan gå ind i det nye år med fortrøstning, forståelse og nyt mod.”

Dronning Margrethe indtræder som medfortæller på uroen i kongehuset, hvilket bidrager til at lukke pressens fortolkningsrum ned. For når dronningen leverer en forklaringsramme, så forhindrer det eksperter og kommentatorer i at gætte på, hvad der rent faktisk foregår inde bag Amalienborgs mure.

Teknisk nedtoner Dronning Margrethe konflikten ved at sætte sig i bås med resten af Danmarks familier, der givetvis også oplever problemer indimellem. De fleste dog uden at få omtale i pressen. Men nu er konflikten blevet offentlig, og dermed kan den også kun lukkes ned offentligt. Dronningens forsøg er i den grad godkendt.

Nytårstalens mange spor

Det er dog ikke det private, der fylder mest i dronningens nytårstale. Tværtimod peger nytårstalen, præcist som den skal, både frem og tilbage i tiden. Igennem talen tegner dronningen en streg imellem årets vigtigste begivenheder.

Men nytårstaler er en svær og udfordrende størrelse, fordi budskaberne ofte vil være mangeartede og målgrupperne på ingen måder homogene. Det er utrolig vanskeligt at ramme alle danskere på samme tid. Derfor ser vi også, at dronningen kommer forbi mange temaer og mange forskellige befolkningsgrupper i sin nytårstale.

Strukturen i en nytårstale er derfor også ret vanskelig at fastholde. Måske særligt i denne tale, fordi der i højere grad end tidligere både er et ret officielt, men også et privat spor. Dronning Margrethe åbner op for sin rolle som mor og farmor. Ikke kun som overhoved for en royal familie.

Dronningens nytårstale 2022

Dronningens nytårstale blev vanen tro afholdt live.

Vi ser særligt, hvordan lagene støder sammen hen imod slutningen af talen – og spolerer den røde tråd, der ellers kendetegner store dele af talen.

”Vi har nu haft en tid med mere ro og eftertanke, og jeg er sikker på, at familien sammen kan gå ind i det nye år med fortrøstning, forståelse og nyt mod.

Efter at coronaen har sluppet sit greb om samfundet, har Kronprinsparret på ny haft nok at gøre med et fuldt program. Det har de set frem til og kastet sig ud i med stort engagement.

Alle mine otte børnebørn er mig til stor glæde. Hvor er de blevet store, hvor tiden dog går! Til oktober fylder Prins Christian 18, det bliver en mærkedag, som vi alle ser frem til.

I aften er det nytårsaften. Et år er gået – et år med mange glædelige begivenheder, men også et år, der har været præget af spændinger, uro og økonomiske udfordringer.”

Afslutningen på talen kommer til at virke noget usammenhængende. Givetvis fordi talen helt simpelt vil for meget. I denne korte passage er budskaberne ved at vælte over hinanden. For det første peger dronningen på forsonende tider i kongehuset, for det andet at Kronprinsparret er tilbage i fuld vigør, for det tredje at alle børnebørn er lige vigtige, og for det fjerde at prins Christian bliver myndig – og så lige krydret med en opsummering af årets vigtigste samtaleemner.

Der er ingen tvivl om, at jo flere budskaber, der er i en tale, jo vanskeligere vil det også være at få enderne til at hænge godt sammen. Og det er jo kendt, at dronningens nytårstale skrives i samarbejde med statsministeriet, så udover at der er mange budskaber og målgrupper, så er der faktisk også flere afsendere. Om end dronningen er den primære, så vil talen alligevel snakke sammen med statsministerens nytårstale – og dermed være koordineret. Så det kræver en erfaren hånd at få alle temaer, befolkningsgrupper og interessenter koordineret til en sammenhængende tale, hvilket også lykkedes et stykke henad vejen.

Ordmagi fra dronningens hånd

Men præcis som vi kender dronningen, så var der også plads til lidt ordmagi. Dronning Margrethe bliver jo ofte fremhævet som en sproglig jonglør. Det nævnte Kronprins Frederik også i sin tale til H.M. Dronningens 50-års regeringsjubilæum.

Dronningens nytårstale i 2022 er ingen udtalelse fra reglen om dronningens sproglige overskud. Det blev tydeligt demonstreret, da hun vendte det faste udtryk ’generationskløft’ på hovedet. I stedet for at sætte generationerne op imod hinanden som modsætninger, så åbner hun generationerne for hinanden. Dronningen får elegant beskrevet deres styrker hver især – og hvordan man med fælles vilje, lynhurtigt kan ændre kløften til en bro. Som man vel at mærke kan betræde fra to retninger.

Dronning Margrethe indtager klogt rollen som alle generationernes moder ved at italesætte, at alle har perspektiver, de kan bidrage med.

”Forskellen på unge og ældre behøver ikke at være en generationskløft. Den kan være en bro til ny erkendelse. Og husk, at man kan gå over broen i begge retninger.

Også de ældre generationer kan lære fra sig. Den erfaring, som de besidder, skal ikke kastes over bord. Så kan vi måske alle blive klogere på hinanden – og på livet!”

Når vi observerer dronningens nytårstale anno 2022, så ser vi altså en mere privat dronning end vanligt. Hun står ikke bare frem som regent, men også som mor til sine sønner og farmor til sine børnebørn.

Dronningen formår virkelig at se og ikke mindst forstå den retoriske situation, hun står overfor. Hun leverer sin fortælling om prins Joachim, prinsesse Marie og deres indbyrdes relation. Som konsekvens får talen endnu flere spor og tråde, der skal samles. Det lykkes et godt stykke henad vejen, men kigger vi på håndværket, så kunne afslutningen med fordel have været strammet lidt mere op, så budskaberne ikke i så høj grad vælter over hinanden.

Dronningens livgarde


Brug for hjælp til din næste tale? Kontakt Trine i dag: